• ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tầm nhìn:

Xây dựng Công ty vững mạnh về tổ chức, có cơ chế quản lý điều hành chặt chẽ, năng động, tích cực hội nhập kinh tế trong nước và quốc tế; có công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Sứ mệnh:

– Phát triển bền vững, đảm bảo đủ việc làm, thu nhập cho người lao động, từng bước cải thiện và nâng cao.

– Đa dạng hóa sản phẩm, giữ vững các sản phẩm, bạn hàng hiện có. Nghiên cứu sản phẩm mới, cải tiến nâng cao chất lượng, kiểu dáng công nghiệp; xây dựng nhãn hiệu sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp.

– Chủ động hợp tác kinh tế trong nước và quốc tế; phát triển sản xuất kinh tế phải bảo đảm bền vững, an toàn và hiệu quả.

Giá trị cốt lõi:

– Hướng tới khách hàng.

– Năng động- Sáng tạo

– Hợp tác – Chia sẻ

– Trung thực – Tin cậy

– Tuân thủ tuyệt đối

Cam kết

Với khách hàng:

– Nhanh chóng, hiệu quả, đáp ứng đúng nhu cầu

– Sản phẩm đa dạng, chất lượng, thuận tiện, an toàn trong sử dụng.

Với xã hội:

 – Là đơn vị đóng góp có trách nhiệm cho sự phát triển của xã hội.

0988126605
0988126605