Nồi hơi công nghiệp hoạt động như thế nào

Nguyên lý hoạt động của nồi hơi công nghiệp:

Nồi hơi công nghiệp là một thiết bị giúp đưa nhiệt của quá trình đốt cháy cho nước cho đến khi nước được đun nóng hoặc thành hơi. Nước nóng hoặc hơi dưới tác động của áp suất sẽ truyề n nhiệt sang một quy trình. Nước là tác nhân trung gian rẻ tiền và hữu dụng giúp truyền nhiệt sang một quy trình. Khi nước được chuyể n thành hơi, thể tích sẽ tăng lên khoảng 1.600 lần, tạo ra một lực mạnh như là thuốc súng. Vì vậy nồi hơi công nghiệp là thiết bị phải được vận hành với tinh thần cẩn trọng cao độ.
Hệ thống nồi hơi công nghiệp bao gồm: một hệ thống nước cấp, hệ thống hơi và hệ thống nhiên liệu. Hệ thống nước cấp nước cho nồi hơi công nghiệp tự động điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu hơi. Sử dụng nhiều van nên cần bảo trì và sửa chữa. Hệ thống hơi thu gom và kiểm soát hơi do nồi hơi công nghiệp sản xuất ra. Một hệ thống đường ống dẫn hơi tới vị trí cần sử dụng. Qua hệ thống này, áp suất hơi được điều chỉnh bằng các van và kiểm tra bằng máy đo áp suất hơi. Hệ thống nhiên liệu bao gồm tất cả các thiết bị được sử dụng để tạo ra nhiệt cần thiết. Các thiết bị cần dùng trong hệ thống nhiên liệu phụ thuộc vào loại nhiên liệu sử dụng trong hệ thống nhiên liệu.
Nước đưa vào nồi hơi công nghiệp được chuyển thành hơi được gọi là nước cấp. Nước cấp có hai nguồn chính là: Nước ngưng hay hơi ngưng tuần hoàn từ các quy trình và nước đã qua xử lý (nước thô đã qua xử lý) từ bên ngoài bộ phận nồi hơi công nghiệp và các quy trình của nhà máy. Để nâng cao hiệu quả sử dụng nồi hơi, một thiết bị trao đổi nhiệt đun nóng sơ bộ nước cấp sử dụng nhiệt thải từ khí lò.

Leave Comments

0988126605
0988126605