Đánh giá chất lượng nồi hơi công nghiệp

Đánh giá hoạt động của nồi hơi công nghiệp

Các thông số hoạt động của nồi hơi công nghiệp như hiệu suất và tỷ lệ nước bốc hơi, giảm theo thời gian do quá trình đốt kém, tắc ngẽn bề mặt truyền nhiệt, hoạt động và bảo trì kém. Ngay cả với một nồi hơi công nghiệp mới, những nguyên nhân như chất lượng nhiên liệu và chất lượng nước đi xuống có thể khiến nồi hơi hoạt động kém. Cân bằng nhiệt sẽ giúp chúng ta xác định được những tổn thất nhiệt có thể và không thể tránh khỏi. Kiểm định hiệu suất nồi hơi sẽ giúp chúng ta tìm ra sự chênh lệch giữa hiệu suất nồi hơi cao nhất và hiệu suất nồi hơi của khu vực trục trặc chúng ta nhắm tới để có các biện pháp phù hợp.

Cân bằng nhiệt nồi hơi công nghiệp:

Quá trình đốt cháy trong nồi hơi công nghiệp có thể được mô tả bằng một sơ đồ dòng năng lượng. Sơ đồ này cho thấy cách thức năng lượng đầu vào từ nhiên liệu được chuyển thành các dòng năng lượng hữu dụng, nhiệt và dòng năng lượng tổn thất. Độ dày mũi tên của một dòng tương ứng với khối lượng năng lượng sử dụng trong dòng đó.
Cân bằng năng lượng là để cân bằng giữa tổng năng lượng đầu vào của nồi hơi công nghiệp với năng lượng đầu ra dưới những dạng khác nhau.

Những tổn thất của nồi hơi công nghiệp đốt than:

Có thể chia các tổn thất năng lượng thành tổn thất có thể và không thể tránh khỏi. Mục tiêu của đánh giá SXSH và/hoặc đánh giá năng lượng là nhằm giảm những tổn thất có thể tránh khỏi, tức là nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Có thể tránh khỏi hoặc giảm bớt những tổn thất dưới đây:

Tổn thất qua khói nồi hơi công nghiệp:

– Khí dư (giảm xuống mức tối thiểu có thể tuỳ theo công nghệ, vận hành, vận hành (kiểm soát), và bảo trì của lò).
– Nhiệt độ của khí lò (giảm nhờ tối ưu hoá bảo trì (làm sạch), tải; công nghệ lò đốt và lò hơi tiên tiến hơn).

Tổn thất qua nhiên liệu chưa cháy hết trong khí lò và xỉ (tối ưu hoá vận hành và bảo trì, công nghệ lò đốt tiên tiến hơn).
Tổn thất qua xả đáy (xử lý nước cấp sạch, tuần hoàn nước ngưng)

Tổn thất qua nước ngưng (thu hồi lượng nước ngưng tối đa có thể)

Tổn thất do bức xạ và đối lưu (giảm nhờ bảo ôn lò hơi tốt)

 

Leave Comments

0988126605
0988126605