Các loại nồi hơi công nghiệp

Nồi hơi công nghiệp ống lửa:

Với loại nồi hơi công nghiệp này, khí nóng đi qua các ống và nước cấp cho nôi hơi ở phía trên sẽ được chuyển thành hơi. Nồi hơi công nghiệp ống lửa thường được sử dụng với công suất hơi tương đối thấp cho đến áp suất hơi trung bình. Do đó, sử dụng nồi hơi công nghiệp dạng này là ưu thế với tỷ lệ hơi lên tớ i 12.000 kg/giờ và áp suất lên tới 18 kg/cm2.
Các loại nồi hơi công nghiệp này có thể sử dụng với dầu, gas hoặc các nhiên liệu lỏng.

Nồi hơi công nghiệp ống nước:

nồi hơi công nghiệp ống nước, nước cấp qua các ống đi vào tang nồi hơi. Nước được đun nóng bằng khí cháy và chuyển thành hơi ở khu vực đọng hơi trên tang nồi hơi. Nồi hơi công nghiệp dạng này được lựa chọn khi nhu cầu hơi cáo đối với các nhà máy phát điện. Phần lớn các thiết kế nồi hơi công nghiệp ống nước hiện đại có công suất nằm trong khoảng 4500 đến 120.000 kg/h hơi ở áp suất rất cao.
Nồi hơi công nghiệp ống nước có các đặc điểm sau:
Sự thông gió cưỡng bức, cảm ứng, và cân bằng sẽ giúp nâng cao hiệu suất cháy.
Yêu cầu chất lượng nước cao và cần phải có hệ thống xử lý nước.

Phù hợp với công suất nhiệt cao, tốc độ truyền nhiệt bức xạ và đối lưu cao nhất.

Nồi hơi công nghiệp buồng lửa tầng sôi:

Nồi hơi công nghiệp buồng lửa t ầng sôi (FBC) gần đây nổi lên như là một lựa chọn khả thi và có rất nhiều ưu điểm so với hệ thống đốt truyền thống, nó mang lại rất nhiều lợi ích-thiết kế nồi hơi gọn nhẹ, nhiên liệu linh hoạt, hiệu suất cháy cao hơn và giảm thải các chất gây ô nhiễm độc hại như SOx và NOx. Nhiên liệu đốt của những nồi hơi công nghiệp loại này gồm có than, vỏ trấu, bã mía, và các chất thải nông nghiệp khác. buồng lửa tầng sôi có các mức công suất rất khác nhau từ 0,5 T/h cho tới hơn100 T/h.

Leave Comments

0988126605
0988126605