Nồi hơi công nghiệp và các thiết bị phụ trợ cho nồi hơi

Nồi hơi công nghiệp

Nồi hơi công nghiệp và các thiết bị phụ trợ:

Nồi hơi công nghệp là một thiết bị giúp đưa nhiệt của quá trình đốt cháy cho nước cho đến khi nước được đun nóng hoặc thành hơi. Nước nóng hoặc hơi dưới tác động của áp suất sẽ truyền nhiệt sang một quy trình. Nước là tác nhân trung gian rẻ tiền và hữu dụng giúp truyền nhiệt sang một quy trình. Khi nước được chuyển thành hơi, thể tích sẽ tăng lên khoảng 1600 lần, tạo ra một lực mạnh như là thuốc súng. Vì vậy nồi hơi công nghiệp phải được vận hành với tinh thần cẩn trọng cao độ.

Hệ thống nồi hơi công nghiệp bao gồm hệ thống nước cấp, hệ thống hơi và hệ thống nhiên liệu.

Hệ thống cấp nước cho nồi hơi công nghiệp.

Hệ thống nước cấp, cấp nước cho nồi hơi công nghiệp và tự động điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu hơi. Nồi hơi công nghiệp sử dụng nhiều van nên cần bảo trì và sửa chữa. Hệ thống hơi thu gom và kiểm soát hơi do lò hơi sản xuất ra. Một hệ thống đường ống dẫn hơi tới vị trí cần sử dụng, qua hệ thống này áp suất hơi được điều chỉnh bằng các van và kiểm tra bằng máy đo áp suất hơi. Hệ thống nhiên liệu bao gồm tất cả các thiết bị được sử dụng để tạo ra nhiệt cần thiết. Các thiết bị cần dùng trong hệ thống nhiên liệu phụ thuộc vào loại nhiên liệu sử dụng trong hệ thống nhiên liệu.

Nước đưa vào nồi hơi công nghiệp được chuyển thành hơi được gọi là nước cấp. Nước cấp có 2 nguồn chính là: Nước ngưng hay hơi ngưng tuần hoàn từ các quy trình và nước đã qua xử lý từ bên ngoài của bộ phần nồi hơi công nghiệp và các quy trình của nhà máy. Để nâng cao hiệu quả sử dụng của nồi hơi công nghiệp, một thiết bị trao đổi nhiệt đun nóng sơ bộ nước cấp sử dụng nhiệt thải từ khí lò

Leave Comments

0988126605
0988126605